';
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING

Η White Mask Media Group αναλαμβάνει την στρατηγική marketing της επιχείρησης σας μέσω των εξειδικευμένων marketeer που διαθέτει.Η στρατηγική μάρκετινγκ περιγράφει τη διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κατανοούν τις αγορές τους και τις μεθόδους τους για να επηρεάσουν την κερδοφόρα δράση των πελατών.

 

Η στρατηγική marketing αφορά :

 

 1. Τη κατανόηση του ποιος αγοράζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
 2. Τη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα τους παρακινήσετε να κάνουν επικερδείς ενέργειες.
 3. Τη κατανόηση των ανταγωνιστών σας που προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα.
 4. Τη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα μετρήσετε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και θα βελτιώσετε την προσέγγισή σας για να προχωρήσετε.

 

Τα οφέλη από την εφαρμογή μιας στρατηγικής marketing:

 

 1. Βοηθά την επιχείρηση να θέσει ρεαλιστικούς στόχους, μέσα από τον εντοπισμό νέων δυνητικών ευκαιριών, αλλά και την πρόβλεψη πιθανόν μελλοντικών απειλών, που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τον σχεδιασμό της.
 2. Εντοπίζει και αναδεικνύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, συντελώντας έτσι στην διαφοροποίηση της από τον ανταγωνισμό.
 3. Λειτουργεί σαν εγχειρίδιο χρήσης καθώς προγραμματίζει μεθοδικά τις μελλοντικές δράσεις της επιχείρησης. Δράσεις που αν ακολουθηθούν πιστά (ως «τυφλοσούρτης») η επιχείρηση θα φτάσει με ασφάλεια στο στόχο της.
 4. Αυξάνει το ηθικό του προσωπικού και μειώνει το άγχος του, καθώς ο «μπούσουλας» των ενεργειών εξαλείφει το ενδεχόμενο διαφωνιών ή συγκρούσεων
 5. Αυξάνει την παραγωγικότητα του προσωπικού, καθώς αυτό πλέον ξέρει τι είναι σημαντικό να κάνει και τι αποτελεί χάσιμο χρόνου.
 6. Συντελεί στην εξοικονόμηση πόρων (χρόνου του προσωπικού και χρήματος της επιχείρησης)
 7. Προσδιορίζει με μεγάλη ακρίβεια τα επικοινωνιακά εργαλεία που είναι απαραίτητα, προκειμένου η επιχείρηση να περάσει αποτελεσματικά τα μηνύματα της και να προσεγγίσει το κατάλληλο κοινό, εκεί που πραγματικά συχνάζει.
 8. Βελτιώνει την διείσδυση και την αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων που η επιχείρηση επιλέγει να περάσει  στο καταναλωτικό της κοινό.
 9. Διασφαλίζει στην επιχείρηση μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας και ευελιξίας στις απρόοπτες προκλήσεις του ανταγωνισμού.
 10. Διασφαλίζει τη στενή σύνδεση των δράσεων μάρκετινγκ, με το όραμα, τους στόχους και τους σκοπούς της επιχείρησης, δείχνοντας έτσι την απαραίτητη συνοχή και συνέπεια.
 11. Συντελεί στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης και loyalty με τους πελάτες.
 12. Αξιοποιείται ως θεμέλιο και βάση για κάθε μελλοντική καμπάνια της επιχείρησης
 13. Είναι μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική πρακτική που μπορεί να αυξήσει θεαματικά τις πωλήσεις και κέρδη της επιχείρησης.

 

 

White Mask Media Group
We are White / We are The Mask / We Are The Future Of Digital Marketing

www.whitemaskmedia.gr

 

 

 

viktoria