Η White Mask Productions υπάγεται στην White Mask Media Group. Είναι εταιρία δημιουργίας events – εκδηλώσεων. Ξεκίνησε το 2010 και κυριάρχησε στην αγορά καθώς συνεργάστηκε με πολλά μαγαζία εστίασης (Clubs) και καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.