Η δημιουργία φωτογραφικού υλικού και βίντεο για τα Social Media είναι κάτι για το οποίο ξεχωρίζει η εταιρείας μας, καθώς έχουμε διαχειριστεί μεγάλο εύρος φωτογραφίσεων & βίντεο για διαφορετικά είδη πελατών

BACKSTAGE

BEAUTY

COCKTAIL

FASHION-MODA

FOOD

INFLUENCERS

NIGHTLIFE

PERSONAL

PLACE

PRODUCT