Το λογότυπο είναι το κυριότερο στοιχείο για μια εταιρεία είτε έχει φυσικό είτε διαδικτυακό κατάστημα. Με βάση την πολιτικό και τις αρχές των πελατών μας έχουμε δημιουργήσει μεγάλη ποικιλία λογοτύπων.