Δείτε τις σελίδες σε Facebook & Instagram που ανήκουν στην διαφημιστική μας εταιρεία.

Σύνολο κοινού 1.200.000 κόσμος. Ο στόχος των σελίδων αυτών είναι να δίνει μεγαλύτερη δυναμική στους πελάτες μας μέσω των social media μας.

Ο πελάτης μας κερδίζει τα παρακάτω:

  • Απήχηση
  • Επισκεψιμότητα
  • Αλληλεπιδράσεις
  • Branding Awareness
  • Αύξηση σε likes & followers
  • Επικοινωνεί σε μεγαλύτερο κοινό τις ενέργειες της επιχείρησης τους

Επωφεληθείτε από το κοινό της WhiteMaskMediaGroup!

Facebook:

White Mask Media Group
https://www.facebook.com/whitemaskmedia.gr

Red Carpet
https://www.facebook.com/redcarpet.eu/

Amazing Greece
https://www.facebook.com/whitemaskmediagroup

Massroom Nightlife
https://www.facebook.com/Massroom-Nightlife-1570260966561114/

White Mask Media
https://www.facebook.com/Whitemaskmedia1

Xsighted
https://www.facebook.com/whitexsidhted

Faces
https://www.facebook.com/facesgreece/

Dabbous
https://www.facebook.com/DabbousBar/

Foodbar Industry
https://www.facebook.com/The.Franklin.Coffee.Industry/

Moda
https://www.facebook.com/modawm/

White Mask Productions
https://www.facebook.com/WhiteMaskProd/

Night Rumors
https://www.facebook.com/Nightrumors/

VIPnights.gr
https://www.facebook.com/vipnightswmm/

White Mask Media
https://www.facebook.com/whitemaskmedia/

Choices.gr
https://www.facebook.com/Choicesbooking/

Ελλάδα Με Τα Ωραία Σου
https://www.facebook.com/inlovewithgreece/

Ελλάδα – Ενημέρωση & Ψυχαγωγία
https://www.facebook.com/elenews.gr/

White Hermes Mask productions
https://www.facebook.com/ellinikienimerwsi/

Μπουρλότο Στη Λογική
https://www.facebook.com/nightrumorsgr

 

Instagram :

whitemask_mediagroup
https://www.instagram.com/whitemask_mediagroup/

moda_greece
https://www.instagram.com/moda_greece/

choices_gr
https://www.instagram.com/choices_gr/

bestfoodingreece
https://www.instagram.com/bestfoodingreece/

Youtube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCj6bV6wdH6pq7RsuOmaeg7Q